UFO™ Mask Make My Day x 7

FOREO

UFO™ Mask Make My Day x 7

ราคา

: ฿390.00

ราคาโปรโมชั่น

:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

แท่งลงมาส์กไมโครไฟเบอร์เนื้อนุ่มสถานที่สูงสุดอีกด้วยคุณภาพสิ่งของช้างกีดขวางจากส้มสุกลูกไม้ ออยล์ธรรมชาติ ธารขนมจากกุสุมาลย์ สาหร่ายสีแดง ด้วยกัน Hyaluronic Acid เพราะว่าแท่งลงมาส์ก UFO™ Mask Make My Day ช่วยปกป้องวรรณะจากมลพิษที่อากาศ ครบครันบอกวรรณะเปล่งปลั่งชัดเจนกระจ่าง

คุณสมบัติ

UFO™ Mask Make My Day x 7

วิธีการใช้

ใช้ในตอนเช้าควบคู่กับอุปกรณ์ UFO™