Luxe Shower Cap

KITSCH

Luxe Shower Cap

ราคา

: ฿1,300.00

ราคาโปรโมชั่น

:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

มาลาคลุมฉันล้างตัวแสนหรูหราด้วยดีไซน์สถานที่ดำรงฐานะลักษณะเฉพาะเจาะจง Kitsch

คุณสมบัติ

Luxe Shower Cap

วิธีการใช้

Microfiber Headband

KITSCH

Microfiber Headband

ราคา

: ฿840.00

ราคาโปรโมชั่น

:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ภูษาประมาณการผมผลิตจากเส้นสายละเอียดอ่อนไมโครไฟเบอร์ ละมุนละไม อ่อนหวานต่อเส้นกระผมและผิว เหมาะกับใช้คืนในที่ทุกวี่ทุกวัน

คุณสมบัติ

Microfiber Headband

วิธีการใช้

Hair Coils 4 Pack

KITSCH

Hair Coils 4 Pack

ราคา

: ฿240.00

ราคาโปรโมชั่น

:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

แพคยางรัดกระผมบิดเกลียวแห่งหนละมุนละไมทาบคนช่วยกระผม

คุณสมบัติ

Hair Coils 4 Pack

วิธีการใช้