Jet Lag Invisible Dry Shampoo

IGK

Jet Lag Invisible Dry Shampoo

ราคา

: ฿1,160.00

ราคาโปรโมชั่น

:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ดรายแชมพูเนื้อเบาบางไร้ความหนักเบา ยิ่งอีกด้วยคุณลักษณะขนมจากฝุ่นถ่านไม้ภูเขาไฟแห่งสนับสนุนซึมความมันอนุภรรยาบนหนังกะโหลก

คุณสมบัติ

Jet Lag Invisible Dry Shampoo

วิธีการใช้