Frost Lipstick

MAC COSMETICS

Frost Lipstick

ราคา

: ฿890.00

ราคาโปรโมชั่น

:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลิปสติกเนื้อสีครีมสะอาดละมุนละไม เมล็ดเช็ดแนบแน่นทนทานช้า อีกตลอดอีกต่างหากเป็นที่ชื่นชอบที่หมู่สาวๆ ทั่วโลก

คุณสมบัติ

Frost Lipstick

วิธีการใช้