Detoxifying Hydrogel Mask

ERNO LASZLO

Detoxifying Hydrogel Mask

ราคา

: ฿580.00

ราคาโปรโมชั่น

:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลงมาส์กหน้าสาวสูตรดีท็อกซ์ผิว

คุณสมบัติ

Detoxifying Hydrogel Mask

วิธีการใช้

มาส์กหน้าหลังล้างหน้า ทิ้งไว้ 15 – 20 นาที แล้วลอกออก