Shower Jelly Dose

SEPHORA COLLECTION

Shower Jelly Dose

ราคา

: ฿50.00

ราคาโปรโมชั่น

:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตผลซักล้างวรรณะฉบับร่างเจลลี่ที่เอาใจช่วยซักล้างวรรณะ ครบถ้วนถนอมกล่อมเกลี้ยงผิวมอบนุ่มเปียกชื้นในโดด ลงมาพร้อมกลิ่นหอม 5 กลิ่นอายแห่งเจ้าเอ็งเลือกสรรคว้า

คุณสมบัติ

Shower Jelly Dose

วิธีการใช้