Hydro Cool Firming Eye Gels

SKYN ICELAND

Hydro Cool Firming Eye Gels

ราคา

: ฿590.00

ราคาโปรโมชั่น

:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

กระบิเจลเวลาเย็นสำหรับช่วยซ่อมแซมแยกออกวรรณะรอบดวงตากระชับ, ปรับสีผิวรอบนัยน์เนตรมอบรุ่งเรือง อีกทั้งลดถุงใต้ดวงเนตรให้เล็กมากยอมภายใน 10 นาที

คุณสมบัติ

Hydro Cool Firming Eye Gels

วิธีการใช้

ดึงแผ่นพลาสติกด้นาหลังแล้ววางแผ่นมาส์กลงบริเวณใต้ตา ทิ้งไว้ 10 นาที หลังจากนั้นลอกแผ่นมาส์กออก ใช้เป็นประจำอาทิตย์ละครั้ง หรือบ่อยได้ตามต้องการหากคุณต้องการฟื้นฟูผิวรอบดวงตาอย่างเร่งด่วน