Berryglow Probiotic Recovery Mask

GLAMGLOW

Berryglow Probiotic Recovery Mask

ราคา

: ฿1,650.00

ราคาโปรโมชั่น

: ฿1,320.00(20% OFF)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

มาส์กเนื้อสีครีมเกลี้ยงเกลานิ่มบี้ดานด้วยวิตามินสถานที่เอาใจช่วยบูรณะความแข็งแรงสิ่งของวรรณะครบครันงานทรงไว้จาก hyaluronic acid ด้วยกัน jojoba oil สถานที่เอาใจช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยกันปกป้องขนมจากคดีแห้งแข็ง

คุณสมบัติ

Berryglow Probiotic Recovery Mask

วิธีการใช้